Under er tabell med de vanligste tilskuddsorningene for landbruket (med søknadsfrister). BU-midler og skog-midler har egne linker i tabell. For mer informasjon om ordninger se Landbruksdirektoratet sine sider. 

Du finner søknadsskjema og mer informasjon ved å klikke på tekst med grønn skrift. 

For de lokale tilskuddsordningene se nederst i tabellen. Klikk på de aktuelle linkene for å finne søknadsskjema.

 

TILSKUDDSORDNINGER SØKNADSFRIST  

Avlingssvikt - klimabetingede skader

31. oktober  
Avløsertilskudd til ferie og fritid 15. oktober  
Avløsertilskudd ved sykdom, fødsel mv. 1 år etter siste dag i perioden du søker tilskudd for  
     
BU-midler (investering og utvikling, Innovasjon Norge) Fortløpende etter 1. februar  
BU-midler (utredning og tilrettelegging, Fylkesmannen) Fortløpende etter 1. februar  
     
Drenering av jordbruksjord (statlig) 20. april MGL
  15. mai Nord-Fron
     
Erstatning for sau drept av fredet rovvilt  1. november  
     
Nærings- og Miljøtiltak i Skogbruket (NMSK-midler) 15. november Skogkultur
Se Fylkesmannen sine skogsider for mer info.  Fortløpende   Vei og taubane
Tilskudd til tettere planting  7. november  
     
Organisert beitebruk  1. mars Investeringstiltak i beiteområder
  1. november Tilskudd til beitelag
     
Produksjonstilskudd 15. mars  
  15. oktober  
     
Regionale Miljøtilskudd 15. oktober  
     
Spesielle Miljøtiltak i jordbruket, SMIL-midler    
Søknadsskjema    
Retningslinjer for Ringebu og Sør-Fron 15. mars MGL
Tiltaksstrategier for Nord-Fron 15. april Nord-Fron
     
Tildligpensjonsordning Ingen frist  
     
LOKALE TILSKUDDSORDNINGER    
Utviklingsfond, Ringebu 15. mars  
Grøftingnydyrking - rydding innmarksbeite - kjøp av melkekvote    
     
Utviklingsfond, Sør-Fron  15. mars  
Nydyrking - kjøp av melkekvote rydding innmarksbeite melkeproduksjon på seter    
     
Landbruksfond, Nord-Fron 15. april  
Retningslinjer    

 

 

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!