nedfelling gjodsel eiksenteretSom følge av Jordbruksavtalen 2018-2019 blir det nå mulig å søke på tilskudd i Oppland for areal der det er brukt nedlegging eller nedfelling som spredemetode av husdyrgjødsel, om våren eller i vekstsesongen. Tilskuddet er en ordning under Regionalt Miljøprogram (RMP).

 

 

Ordningen kort oppsummert:

 

  • Det skal minimum spres 5 kg total-Nitrogen i husdyrgjødsla per dekar.

  • Arealet skal høstes eller beites etter siste spredning i søknadsåret.

  • Foretaket skal ha gjødslingsplan og skiftenoteringer som viser faktisk gjødsling.

  • Tilskuddet utmåles per dekar

  • Satsen er foreløpig satt til 80 kr/daa

 

 

Ta kontakt med landbrukskontoret om du har spørsmål!

Les mer om ordningen hos Fylkesmannen i Oppland.

Illustrasjonsfoto av gjødselvogn med utstyr for nedfeling (Eiksenteret).

 

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!