elg

Miljødirektoratet har pålagt jegere i utvalgte kommuner å teste felte hjortevilt for skrantesjuke (CWD) under jakta 2018. I Ringebu og Sør-Fron kommuner skal alle felte elg og hjort over 2 år eller eldre testes for skrantesjuke. Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor inviterer hjorteviltjegere i Ringebu og Sør-Fron til informasjonskveld.

Tid: Tirsdag 4. september, kl. 19:00.

Sted: Sør-Fron kommunehus, Storsalen.

Program for møte:

  • Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease) v/ Oddgeir Andersen, NINA
  • Hvordan skal jegere ta prøvene og hvordan jegerne skal registrere data på www.settogskutt.no. v/ Oddgeir Andersen, NINA
  • Utdeling av rekvisita til innsamling av prøver v/Hilde Hammer, miljø- og utmarksrådgiver Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!