skogdag 2018Denne veka og sist veke har om lag 140 elevar frå 8. trinn i Midtdalen deltatt på skogdagar. Målet med dagane har vore å syne fram moglegheitene som ligg i skogen når det gjeld yrke og utdanning. Elles har det vore fokus på skog og klima, skogbruk og friluftsliv. Elevane har lært både om brannvern, karbonet sitt kretsløp, jakt og friluftsloven. Vi har sett på trevirke som råvare, og at treet kan foredlast og brukast i alt frå hus og papir til tyggegummi og vaniljesukker.

Det er faglaga i landbruket, landbrukskontora og Fylkesmannen som har stått for arrangementet som blir gjennomført for femte år på rad. Skogselskapet i Oppland har deltatt på alle tre dagane med eit pedagogisk opplegg om skog og klima.

Foto: Skogdag ved Søre Åbborsjøen for elevar på Ringebu ungdomsskule (Anne Berit Grasbakken)

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!