utdeling 2016Prisen "Årets Middalsbonde" blir delt ut som ei påskjønning til ein bonde som profilerer landbruket på ein god måte, syner framtidstru og skapar gode relasjonar mellom landbruket og resten av samfunnet.

I år blir prisen delt ut under Fårikålfestivalen i Ringebu, i teltet ved Annis pølsemakeri. Arrangementet er ope for alle interesserte. Gratis inngang og enkel servering.

Juryen har nomnert tre bønder til prisen, og desse blir presenterte i lokalavisa Dølen i løpet av september. Ein av dei tre blir kåra som vinnar. Alle tre får ein pengepremie.

Det er Sparebank 1 Gudbrandsdal, lokalavisa Dølen og Primærnæringsutvalet i Midt-Gudbrandsdal som står bak prisen. Prisen har tidlegare vore delt ut til Gunhild W. og Ole Asmund Sylte (2016), Egil Brenden og Wenche Rønningen (2015), Marthe Dypdalen (2014) og Arnhild og Knut Thujord (2013).

I same arrangement blir det og ei markering av dei som har tatt utdanning som agronom i vaksen alder, såkalla "vaksenagronomen".

Vel møtt til prisutdeling!

Foto: Frå utdeling av prisen i 2016 under Byfesten på Vinstra (Anne Berit Grasbakken)

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!