Bondelag

Nord-Fron Bondelag: Marthe Dypdalen, e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kvikne Bondelag: Ivar Sylte, e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Sør-Fron Bondelag: Marita Aanekre, e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ringebu Bondelag: Kjell Arne Kaus, e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Fåvang Bondelag: Terje Gunstad, e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bonde- og Småbrukarlag

Nord-Fron Bonde- og Småbrukarlag: Ole Petter Berget, e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sør-Fron Bonde- og Småbrukarlag: Ola Kjorstad, e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ringebu- Fåvang Bonde- og Småbrukarlag: Therese Rudi, e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Skogeierlag

Fron skogeierlag: Ola Rundsveen, e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Ringebu - Fåvang Skogeierlag: Pål Borgen, e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sau- og Geit

Nord-Fron Sau- og Geit: Anne Kari Veikleenget, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Sør-Fron Sau- og Geit: Lars Ole Auglestad, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Ringebu Sau- og Geit: Kjell Erik Brandstadmoen: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  

Fåvang Sau- og Geit: Øyvind Myhrsveen, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Primærnæringsutvalget

Primærnæringsutvalget er et samarbeidsorgan for faglaga i Midtdalen. Hovudoppgave er å gjennomføre ulike tiltak for å styrke og utvikle landbruket
i Midtdalen, i tråd med landbruksplanen for Midtdalen. Utvalget har også som oppgave å uttale seg i ulike saker som gjelder landbruket, og delta der det er naturlig for å snakke landbruket sine interesser.

Disse sitter i utvalget:
Marthe Dypdalen, Nord-Fron Bondelag (leder)
Kjell Arne Kaus, Ringebu Bondelag
Ola Kjorstad, Sør-Fron Bonde- og småbrukarlag
Jan Karenstuen, Nord-Fron Bonde- og småbrukarlag
Ola Rundsveen, Fron Skogeigarlag
Jostein Tromsnes, Ringebu-Fåvang Skogeigarlag

Grunneierlag og beite- og gjeterlag

RINGEBU

GRUNNEIGARLAG:
Venabygd grunneigarlag v/ Håvard Linækkeren, 2632 Venabygd
Kjønås utmarkslag v/ Jon Einar Høystad, 2630 Ringebu
Vekkom utmarkslag v/ Erik Odlo, 2630 Ringebu
Ringebu utmarkslag v/ Håvard Linækkeren, 2632 Venabygd
Brekkom utmarkslag v/ Ivar Kvalvik, 2634 Fåvang
Fåvang utmarkslag v/ Knut Sylte, 2634 Fåvang
Søre Strand utmarkslag v/ Hans Sveipe, 2634 Fåvang
Nordre Stranden grunneierlag v/ Iver Waalen, 2634 Fåvang

BEITE- OG GJETARLAG:
Ramshytta gjetarlag v/ Helge Roar Husom, 2632 Venabygd
Vekkom saugjetarlag v/ Tor-Håkon Berget, 2630 Ringebu
Brekkom fellesdrift v/Geir Amrud (storfe) og Per Erik Tromsnes (sau), 2634 Fåvang 
Fåvang gjeterlag v/ Knut Sylte, 2634 Fåvang
Vestsida beitelag v/ Øyvind Myhrsveen, 2634 Fåvang
Brettingsdalen fegjeting v/ Øyvind Nordrum, 2630 Ringebu

SØR-FRON

GRUNNEIGARLAG:
Ryssland og Skurdal Ryssland utmarksforvaltning BA v/ Egil Brenden, 2647 Sør-Fron
Østside grunneigarlag v/ Jan Tagestad, 2647 Sør-Fron 
Østkjølen grunneigarlag v/ Svein Rudland, 2647 Sør-Fron
Nordre Lia Utmarksforvaltning v/ Erik Kvernes, 2647 Sør-Fron
Søre Lia grunneigarlag v/ Ivar Hovden, 2647 Sør-Fron
Espedalen utmarkslag v/ Johs Nordgården, 2657 Svatsum 

BEITE- OG GJETARLAG:
Børkdalsfjellet beitelag v/ Pål Egil Rønn, 2647 Sør-Fron
Ryssland beitelag v/ Iver Nystuen, 2647 Sør-Fron (ikke i drift)
Gjelseter og Vallen beitelag v/ Stig Grytting, 2647 Sør-Fron
Vestkjølen Beitelag v/ Kjetil Nyhus, 2647 Sør-Fron
Østkjølen og Vuludalen Beitelag v/ Lars Ole Auglestad, 2647 Sør-Fron 

NORD-FRON

GRUNNEIGARLAG:
Kvam grunneigarlag v/ Odd Arne Myromslien, Moagrenda 29, 2642 Kvam
Leinsida grunneigarlag v/ Ola Einar Krok, Leinbakkvegen 259, 2642 Kvam
Sødorp grunneigarlag v/ Bredo Hvattum, Fyru 36, 2640 Vinstra
Ruste grunneigarlag v/ Signe Bryhn, Brynsvegen 31, 2640 Vinstra
Kvikne/Skåbu grunneigarlag v/ Ola K. Aasmundstad, Skåbuvegen 1206, 2640 Vinstra
Sorperoa jaktforening v/ Knut Kirknes, Øldalsvegen 2, 2640 Vinstra

BEITE- OG GJETARLAG:
Breistulen beitelag BA v/ Erling Magnus Vaterland, Skåbuvegen 2004, 2640 Vinstra
Hattdalseter beitelag BA v/ Ivar Sylte, Kviknebaksida 25, 2640 Vinstra
Kvam Vestside beitelag BA v/ Odd Arne Myromslien, Moagrenda 29, 2642 Kvam
Kvikne og Sorperoa beitelag v/ Ola Massing Sylte, Åsvegen 42, 2640 Vinstra
Rustkjølen beitelag BA v/ Anne Kari Veikleenget, Øvergrendsvegen 155, 2640 Vinstra
Skåbu beitelag v/ Sven Arne Sæther, Skåbuvegen 2739, 2643 Skåbu
- Underavdeling Murulia beitelag v/ Ole Petter Berget, Slangslivegen 61, 2643 Skåbu 
Storhøliseter beitelag BA v/ Iver Ottar Veslum, Engjomsvegen 37, 2643 Skåbu
Leinbakken beitelag BA v/ Anders D. Fortun, Leinbakkvegen 324, 2642 Kvam 
Kvam Østside beitelag BA v/ Jonny Mathisen, Gardvegen 351, 2642 Kvam
Sødorp beitelag BA v/ Marthe Dypdalen, Heggstad, Hågåvegen 52, 2640 Vinstra
Sødorp og Kvam hesteavlslag v/ Morten Sandbakken, Gammelgata 18, 2640 Vinstra
Espedalen Bygdealmenning/Fron Fellesdrift v/ Anders Morken, Morkavegen 84, 2647 Sør-Fron

 

Dyrevernnemnder

MATTILSYNET Avdeling Gudbrandsdal

Dyrevernnemnda i Gudbrandsdal Nord (Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Lesja og Dovre)

Ola Brenna Brenna, 2693 Nordberg 901 69 937  
Hans Erik Kolden Solsidevegen 244, 2686 Lom 416 33 102  
Bjørn Sæta Gudbrandsdalsvegen 680, 2670 Otta 990 09 658

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Marit Sætrom Storrustvegen 228, 2663 Dovreskogen

913 73 654

995 63 715

 
Pål Lasse Torstad Vestsidevegen 1004, 2665 Lesja 61 24 51 18

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kristian Ekre Skåbuvegen 1851, 2640 Vinstra 911 31 563

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Inger-Johanne Kjorstad Kilevegen 103, 2647 Sør-Fron 920 45 114

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Dyrevernnemnda i Gudbrandsdal Sør (Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu)

Linn Veronica Brattås Landgårdsvegen 200, 2635 Tretten 958 09 803

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hans Petter Nyseth Gamlevegen 370, 2624 Lillehammer 412 10 405

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  

Simen Jan Volden Vollavegen 11, 2652 Svingvoll 467 78 820

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Erik Borgen Brekkomsvegen 773, 2634 Fåvang 911 89 201

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!