TILSKUDD TIL VILT, TRUA ARTER OG TRUA NATURTYPER 2018

dragehode rasp
Du kan nå søke om tilsudd til tiltak for for å ta vare på trua arter og naturtyper og om tilskudd til vilttiltak i 2017. Søknader sendes gjennom elektronisk…

FYLKESMANNEN HAR FUNNET GROVE BRUDD PÅ SVINE- OG FJØRFEPRODUKSJONSLOVEN

gris1
I forbindelse med kontroll av svineproduksjoner med henblikk på etterlevelse av konsesjonsregelverket for svine- og fjørfeproduksjon, har Fylkesmannen i…

NYE NØKKLETALL FOR JORDBRUK OG MILJØ

jonsokblom
Stadig færre av Norges befolkning bor på gård, mens arealet brukt til innmarksbeite har økt med 28 prosent siden 1999, viser ny rapport. Rapporten "Jordbruk og…

KURSTILBUD OM MATPRODUKSJON - FØLG MED HOS NOFIMA!

potet2
Kompetansenettverket for lokalmat i øst ønsker alle en trivelig førjulstid, der julemarkeder og julesalg står i sentrum for mange! Likevel er det viktig å…

FRIST 10. JANUAR FOR Å ETTERREGISTRERE OPPLYSNINGAR I SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKOT OG TILSKOT TIL AVLØYSING VED FERIE…

avloyser
Dei som har søkt om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid tidlegare i år kan etterregistrere nokre av opplysningane i søknaden. Det…

INFOHEFTE FRA MIDT-GUDBRANDSDAL LANDBRUKSKONTOR

gudbrandsdalsost
Her er årets siste infohefte fra Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor. God lesing!

SVIN + KORN TOPPAR INNTEKTA I 2016

gris1
- Etter to svært gode år med stor auke både i 2014 og 2015, er det positivt å kunne vise til ein viss auke i inntektene også i 2016, seier seniorrådgjevar og…

HAR DU LEDIG MOTTAKERKAPASITET FOR BIOREST (VÅTGJØDSEL) -MJØSANLEGGET AS TENGER DIN HJELP!

Mjøsanlegget
Mjøsanlegget AS på Lillehammer tilbyr bønder å få tilkjørt biorest fra anlegget fra nå og fremover vinteren 2017/2018. Høsten i år var veldig problematisk på…

INVITASJON TIL MENTORORDNING FOR NYE BØNDER

markdag
For nye bønder i Midt-Gudbrandsdal finst det for tida to tilbod om å vere med på mentorordning, og det er: 1. Ei nasjonal utprøving i regi av Norsk…

SKOGDAG MED KAPPING OG HEST 12. NOVEMBER

temmer abg
Ringebu-Fåvang skogeierlag og Fron skogeierlag arrangerer skogdag 12. november kl. 12 på Jønnhalt, Venabygda. Arrangementet er et samarbeid med Stav Kjøre- og…

VEL MØTT TIL SAUEKURS, DAG 2!

sau3
Norsk Landbruksrådgiving Innlandet arrangerer sauekurs i samarbeid med lokale Sau og Geit, og inviterer til kursdagar både på Lillehammer, Vinstra og i Vågå.…

1. OKTOBER ER FRIST FOR UTLEIGE AV GRUNNKVOTE OG SAL AV GRUNNKVOTE GEIT

milk
Utleige av ku- eller geitemjølkkvote må meldast inn til Landbruksdirektoratet senast 1. oktober inneverande år for å få virkning frå neste kvoteår, som startar…

15. OKTOBER ER SØKNADSFRIST FOR PRODUKSJONSTILSKOT OG AVLØYSARTILSKOT TIL FERIE OG FRITID

beitedyr rasp
Frå og med 1. oktober kan du levere del 2 av søknaden om produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid. Søknadsfristen er 15.…

STRENGARE REAKSJONAR PÅ DÅRLEG DYRESTELL

mattilsynet
I perioden mai-august var Mattilsynet ute og førte tilsyn med dyrevelferden i 2556 dyrehald. Det er 159 fleire enn same periode i fjor. I 45 prosent av…

INVITASJON TIL INPIRASJONSTURAR FOR KVINNER I LANDBRUKET 14. OG 21. OKTOBER 2017

inspirasjonstur ellen syse 2016
RULL inviterer kvinner i landbruket til to inspirasjonsturar denne hausten. Den første turen går til Valdres laurdag 14. oktober, og den andre turen går til…

PROTOKOLL FRÅ MØTE I LUM 30. AUGUST 2017

moteklubbe
Utval for landbruks-, utmarks- og miljøsaker i Nord-Fron (LUM) hadde møte 30. august. Protokollen kan du lese hos Nord-Fron kommune.

MENTORORDNING FOR NYE BØNDER I MIDT-GUDBRANDSDAL

Default Image
Det kjem stadig nye bønder til, og som ny kan det vere godt å ha nokon å spørje til råds. Det varierer kva slags nettverk dei nye bøndene har. På ein del…

NY TEKNOLOGI SYNER AT GRASET IKKJE ER BERRE GRØNT

grasslaatt rbv
NIBIO skriv på sine nettsider at graset ikkje er berre grønt. Det kan også vere gult, raudt og blått. Fargenyansar i elektromagnetisk stråling reflektert frå…

PROTOKOLL FRÅ MØTE I MUL 30. AUGUST 2017

moteklubbe
Utval for miljø, utmark og landbruk i Ringebu (MUL) hadde møte 30. august. Du kan lese protokollen HER.

UTDELING AV PRISEN "ÅRETS MIDTDALSBONDE 2017" 6. OKTOBER

utdeling 2016
Prisen "Årets Middalsbonde" blir delt ut som ei påskjønning til ein bonde som profilerer landbruket på ein god måte, syner framtidstru og skapar gode…

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!