SØKNAD OM ERSTATNING FOR FLOM- OG SKREDSKADER

Flom 2011 RBV
Statens naturskadeordning gir deg erstatning for skader på for eksempel veger, bruer, jordbruks- og skogbruksareal ved blant annet flom og skred. Mer info om…

BLI MED OG RYDD ET VASSDRAG NÆR DEG

Strandryddedagen 2018
Strandryddedagen er en nasjonal miljødugnad i regi av Hold Norge Rent der flere tusen frivillige rydder langs bekker, elver og innsjøer i innlandet så vel som…

GARDSGRÜNDER - EIN MOGLEGHEIT FOR Å UTVIKLE GARDEN SIN

grunder
Gardsgründer er eit program for deg som ønskjer å utvikle garden din. Har du ein konkret idé, eller er du allereie i gang? Du kan du få hjelp gjennom…

ARBEIDET MED NYTT REGIONALT BYGDEUTVIKLINGSPROGRAM FOR INNLANDET

hedmark oppland fmop
I Oppland har vi eit felles regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) som gjeld for 2014 til 2016, det same har dei i Hedmark for perioden 2013 til 2016. For…

INFO TIL SVINEBØNDER OM SMITTEVERN MOT MRSA

gris1
Er du kjent med nytt regelverk for beskyttelse mot MRSA/resistente bakterier blant svinebesetninger? Kommuneoverlege Andres Brabrand har skrevet et…

KVINNER I SKOGBRUKET UTE MED NYHETSBREV NR. 1/2018

Skogplante FMOP
Kvinner i skogbruket (KIS) er ute med nyhetsbrev nr. 1 i år. Nyhetsbrevet er å finne på hjemmesiden hos KIS. Her kan du også finne mye annet stoff fra…

PROTOKOLL FRÅ MØTE I MUL 4. APRIL 2018

moteklubbe
Utval for miljø, utmark og landbruk (MUL) i Ringebu hadde møte 4. april. Protokollen kan du lese HER.

DAMER BYGGER NETTVERK 11. APRIL

ringblomst
Ei prosjektgruppe med utspring frå produsentlaget i Tine og Bondelaget vil starte et nettverk for damer på bygda, i Midt-Gudbrandsdalen. Gruppa ønsker å…

INTERESSERT I KURS OM LOKALMAT? FØLG MED HOS MATMERK!

potet
Matmerk er ansvarlig for markedstjenestetilbudet til lokalmatprodusenter. De arrangerer kurs og har en besøkstjeneste for lokalmatprodusenter innen…

TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) FOR 2018

seterhus rbv
Søknadsfristen for å søke SMIL-midler er 15. mars i Ringebu og Sør-Fron, og 15. april i Nord-Fron. Formålet er å ivareta natur- og kulturminneverdiane i…

NYTT INFOSKRIV FRÅ LANDBRUKSKONTORET I NORD-FRON MARS 2018

gylle
Landbrukskontoret i Nord-Fron har gjeve ut nytt infoskriv. Her kan du lese aktuelt stoff og nyheiter som det er viktig å følge med på for alle som driv i…

NY SØKNADSOMGANG I PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET

Default Image
Det er nå ny søknadsomgang i produksjonstilskudd i jordbruket. Du kan søke fra og med 1. mars. Du skal søke på antall dyr du har på telledato 1. mars.…

INVITAJON TIL SAUEKURS DEL 3

sau
NLR Innlandet inviterer til sauekurs del 3, sjå program HER. Dette blir siste samling i kursrekka, og samlinga blir på følgjande plassar og dagar: -…

UTVIKLINGSFONDENE I RINGEBU OG SØR-FRON

drensrør
Frist for søknader til utviklingsfondene i Ringebu og Sør-Fron er 15. mars. Oppdaterte søknadsskjemaer finner du under fanen Landbruksinfo og Oversikt alle…

JUSS I LANDBRUKET - TEMAMØTE 8. MARS 2018

paragraf
Torsdag 8. mars blir det temamøte om juss i landbruket i kommunehuset på Sør-Fron kl. 19. Advokat Anders Gustav Bjørnsen vil ta for seg tema som: -…

PROTOKOLL FRÅ MØTE I MUL 7. FEBRUAR 2018

moteklubbe
Utval for miljø, utmark og landbruk i Ringebu (MUL) hadde møte 7. februar. Protokoll frå møtet kan du lese HER.

LANDBRUKSPOLITISK TOPPMØTE 21. FEBRUAR 2018 PÅ VINSTRA

jon-georg-dale
Nord-Fron kommune inviterer til landbrukspolitisk toppmøte onsdag 21. februar 2018 kl. 18 i Vinstrahallen med bl.a. landbruksminister Jon Georg Dale. Påmelding…

FJØS FOR FREMTIDEN - INFORMASJONSMØTER VINTEREN 2018

lausdrift ku
Har du båsfjøs til melk eller kjøtt, og tenker å produsere etter 2024 og etter 2034? Da bør du møte opp på gratis informasjonsmøte i ditt nærmiljø!…

KURS I DYREASSISTERT TERAPI HØSTEN 2018

sau2 fride
Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) tilbyr kurs i dyreassistert terapi høsten 2018. Hovedformålet med kurset er å gi deltakerne økt kunnskap…

HVERT 7. HOGSTFELT I OPPLAND ER IKKE TILFREDSSTILLENDE FORYNGET

Skogplante FMOP
Fylkesmannen i Oppland skriver på sine sider at hvert sjuende plantefelt i Oppland ikke er tilfredsstillende forynget. Med tanke på framtidig produksjon er det…

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!