GODE TIPS FOR Å MØTE EIN NY TØRKESOMMAR

vatning2018
Det er mye vi kan gjere for å stå betre rusta for ein ny tørkesommar. Både Fylkesmannen, Norsk landbruksrådgivning og fleire andre kom med gode råd under møtet…

MIDLAR TIL OPPLÆRING OG REKRUTTERING - SØKNADSFRIST 7. APRIL

pc ku melk kaffelatte
Oppland fylkeskommune utlyser midlar til opplæring og rekruttering i landbruket. Dei har 300 000 kr i potten, og alle som driv med tiltak innan opplæring og…

ENKLERE Å SØKE SMILMIDLER OG TILSKUDD TIL DRENERING MED ELEKTRONISK SØKNAD

hus2
Denne uka har enda to nye tilskuddsordninger i jordbruket blitt digitale. Nå går det raskere å søke om SMIL-midler og tilskudd til drenering av jordbruksjord.…

PROTOKOLL FRÅ MØTE I MUL 6. FEBRUAR 2018

moteklubbe
Utvalg for miljø, utmark og landbruk i Ringebu hadde møte 6. februar 2018. Protokollen kan du lese HER.

TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER

sau2 fride
Søknadsfristen er 1. mars for beitelag og enkeltbrukere som vil søke støtte til tiltak som legger til rette for god utnyttelse av beite i utmark, og tiltak som…

TILBOD OM ULIKE KURS INNAN MATPRODUKSJON

bringebaer nofima
Nofima mat tilbyr ulike kurs for produsentar av lokalmat. Utover vinteren og våren tilbyr dei ei rekkje ulike kurs innan følgande tema: - Spekematproduksjon-…

FÅREBYGG, SEMINAR PÅ TYNSET 28. FEBRUAR

sau talle HSundet
Velkommen til åpent sluttseminar om hvordan du kan legge til rette for kostnadseffektive bygnings- og driftsløsninger for sau på Tynset 28. februar. Møtet er…

INFO-SKRIV NR. 1/2019 FRÅ MIDT-GUDBRANDSDAL LANDBRUKSKONTOR

beiterydding rasp web
Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor er ute med nytt infoskriv til gardbrukarar i Sør-Fron og Ringebu. Her kan ein lese om ulike tilskot og andre tema som gjeld…

INVITERER TIL MØTE OM KVA VI KAN LÆRE ETTER TØRKESOMMAREN

vatning2018
Landbruksnæringa og landbrukskontora i Midt-Gudbrandsdal inviterer saman med Fylkesmannen i Innlandet til møte om kva vi kan lære etter tørkesommaren 2018.…

NÅ BLIR DET DUGNAD FOR Å RYDDE PLAST

rundballer1
Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor og ordførar Ole Tvete Muriteigen inviterer alle kommunane i Gudbrandsdalen til å vere med på dugnad for å rydde plast langs…

FORELØPIG STATISTIKK OM AVLINGSSVIKT 2018

torke nlr viken 2018
Landbruksdirektoratet har publisert foreløpig statistikk for avlingssvikten i 2018 i Norge. I peroden fra 2008 til 2018 skiller 2018 seg ut som et helt…

2 MILLIARDER TIL TØRKERAMMA BØNDER

torke nlr viken 2018
Landbruksdirektoratet har i løpet av 2018 betalt ut 1,6 milliarder i avlingsskadeerstatning. I august ble det inngått en tilleggsavtale til jordbruksavtalen om…

FORSKING FOR KLIMASMART LANDBRUK

fjellsmelle
I 2019 blir det set i gang mange forskingsprosjekt for eit meir klimasmart landbruk. Les heile saken hos Landbrukdsdirektoratet.

EIERSKIFTEKURS 16-17. FEBRUAR

Default Image
Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs for de som er på tur inn i næringa og de som er på tur ut av næringa. Kurset arrangeres på Honne Hotell og…

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET I SØR-FRON 10. DESEMBER 2018

moteklubbe
Formannskapet i Sør-Fron hadde møte 10. desember. Protokollen kan du lese HER

ETTERREGISTRERING AV OPPLYSINGAR I SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKOT

ku svart abg
10. januar 2019 er siste frist for å etterregistrere opplysningar i søknad om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid. Registreringa…

NY UTGÅVE AV INFO-HEFTE FOR UNGE OG NYE BØNDER

Default Image
Faglaga i landbruket, landbrukskontora i Midtdalen og Fylkesmannen i Oppland har oppdatert infoheftet for unge og nye bønder. Målet med heftet er å gje unge og…

ENKLERE Å SØKE MILJØTILSKUDD

jonsokblom
Landbruksdirektoratet lanserer et nytt nasjonalt miljøprogram for jordbruket. Samtidig kommer det nye retningslinjer for regionale miljøtilskudd som skal sikre…

MELKEKVOTER 2019

milk
Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag gjennomført kvotedrøftinger. På bakgrunn av drøftingene har…

PROTOKOLL FRÅ MØTE I MUL 5. DESEMBER 2018

moteklubbe
Utval for miljø, utmark og landbruk i Ringebu (MUL) hadde møte 5. desember. Protokollen kan du lese HER.

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!