SVIN + KORN TOPPAR INNTEKTA I 2016

gris1
- Etter to svært gode år med stor auke både i 2014 og 2015, er det positivt å kunne vise til ein viss auke i inntektene også i 2016, seier seniorrådgjevar og…

HAR DU LEDIG MOTTAKERKAPASITET FOR BIOREST (VÅTGJØDSEL) -MJØSANLEGGET AS TENGER DIN HJELP!

Mjøsanlegget
Mjøsanlegget AS på Lillehammer tilbyr bønder å få tilkjørt biorest fra anlegget fra nå og fremover vinteren 2017/2018. Høsten i år var veldig problematisk på…

INVITASJON TIL MENTORORDNING FOR NYE BØNDER

markdag
For nye bønder i Midt-Gudbrandsdal finst det for tida to tilbod om å vere med på mentorordning, og det er: 1. Ei nasjonal utprøving i regi av Norsk…

SKOGDAG MED KAPPING OG HEST 12. NOVEMBER

temmer abg
Ringebu-Fåvang skogeierlag og Fron skogeierlag arrangerer skogdag 12. november kl. 12 på Jønnhalt, Venabygda. Arrangementet er et samarbeid med Stav Kjøre- og…

VEL MØTT TIL SAUEKURS, DAG 2!

sau3
Norsk Landbruksrådgiving Innlandet arrangerer sauekurs i samarbeid med lokale Sau og Geit, og inviterer til kursdagar både på Lillehammer, Vinstra og i Vågå.…

1. OKTOBER ER FRIST FOR UTLEIGE AV GRUNNKVOTE OG SAL AV GRUNNKVOTE GEIT

milk
Utleige av ku- eller geitemjølkkvote må meldast inn til Landbruksdirektoratet senast 1. oktober inneverande år for å få virkning frå neste kvoteår, som startar…

15. OKTOBER ER SØKNADSFRIST FOR PRODUKSJONSTILSKOT OG AVLØYSARTILSKOT TIL FERIE OG FRITID

beitedyr rasp
Frå og med 1. oktober kan du levere del 2 av søknaden om produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid. Søknadsfristen er 15.…

STRENGARE REAKSJONAR PÅ DÅRLEG DYRESTELL

mattilsynet
I perioden mai-august var Mattilsynet ute og førte tilsyn med dyrevelferden i 2556 dyrehald. Det er 159 fleire enn same periode i fjor. I 45 prosent av…

INVITASJON TIL INPIRASJONSTURAR FOR KVINNER I LANDBRUKET 14. OG 21. OKTOBER 2017

inspirasjonstur ellen syse 2016
RULL inviterer kvinner i landbruket til to inspirasjonsturar denne hausten. Den første turen går til Valdres laurdag 14. oktober, og den andre turen går til…

PROTOKOLL FRÅ MØTE I LUM 30. AUGUST 2017

moteklubbe
Utval for landbruks-, utmarks- og miljøsaker i Nord-Fron (LUM) hadde møte 30. august. Protokollen kan du lese hos Nord-Fron kommune.

MENTORORDNING FOR NYE BØNDER I MIDT-GUDBRANDSDAL

Default Image
Det kjem stadig nye bønder til, og som ny kan det vere godt å ha nokon å spørje til råds. Det varierer kva slags nettverk dei nye bøndene har. På ein del…

NY TEKNOLOGI SYNER AT GRASET IKKJE ER BERRE GRØNT

grasslaatt rbv
NIBIO skriv på sine nettsider at graset ikkje er berre grønt. Det kan også vere gult, raudt og blått. Fargenyansar i elektromagnetisk stråling reflektert frå…

PROTOKOLL FRÅ MØTE I MUL 30. AUGUST 2017

moteklubbe
Utval for miljø, utmark og landbruk i Ringebu (MUL) hadde møte 30. august. Du kan lese protokollen HER.

UTDELING AV PRISEN "ÅRETS MIDTDALSBONDE 2017" 6. OKTOBER

utdeling 2016
Prisen "Årets Middalsbonde" blir delt ut som ei påskjønning til ein bonde som profilerer landbruket på ein god måte, syner framtidstru og skapar gode…

GRUNNEIGARLAG OG BEITE- OG GJETARLAG ER OPPDATERT

Default Image
Her på Midtdalsbonden.no finn du oversikt over ulike lag og organisasjonar under arkfana "Organisasjoner". Landbrukskontora har akkurat gjort ei oppdatering…

JORDSMONNKARTLEGGING I SØR-FRON UKE 35-37

Jordkartlegger redigert
Fra og med 28. august 2017 og tre uker framover vil NIBIO drive med jordsmonnkartlegging i Sør-Fron. Dette gjelder seterområdene i kommunen, Espedalen og deler…

BLI MED Å FEIRE 100-ÅRS JUBILEUM PÅ VALLE 23. SEPTEMBER!

valle vgs
Lena-Valle videregående skole inviterer til jubileums-markering for Valle som er 100 år i år. Markeringen vil inneholde tilbakeblikk på historien, vise fram…

HUSK BÅNDTVANGEN!

Bilde
Sør-Fron og Ringebu kommuner innførte i 2006/2007 ny forskrift om båndtvang for hund. Ordinær båndtvangperiode er 1. april – 20. august. Kommunestyre vedtok…

SØR-FRON KONKURRERER OM NASJONAL JORDVERNPRIS

nydyrking m doser olareide
Najonal jordvernpris er eit tiltak for å syne fram kva som kan gjerast for å ta vare på matjorda vår. I alt konkurrerer 23 kandidatar frå heile Noreg om…

750 000 KR EKSTRA TIL SKOGSVEGAR I OPPLAND

skogsbilveg jon sigurd leine
Oppland har fått 750 000 kr ekstra i tilskotsmidlar til skogsvegar i 2017. Til saman har Fylkesmannen i Oppland fått overført 11,25 millionar kroner til…

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!