NY NETTSIDE FOR DEG SOM ER NY BONDE

kornaker1
Landbruksdirektoratet har laga ei ny nettside for deg som er ny bonde. Her kan du finne oversikt over kva som er viktig å tenke på. Sjå den nye nettsida hos…

EIT LØFT FOR DYREVELFERDA

ku brun abg
Les landbruks- og matministeren sitt innlegg på representantforslag frå stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) om eit løft for dyrevelferda i Noreg (Innst.…

PROTOKOLL FRÅ MØTE I MUL 15. MARS 2017

moteklubbe
Utvalg for miljø, utmark og landbruk i Ringebu (MUL) hadde møte 15. mars. Protokollen kan du lese HER.

NYHETSBREV NR. 1/2017 FRA KVINNER I SKOGBRUKET

motorsag
Kvinner i skogbruket er ute med årets første nyhetsbrev som du kan lese HER. Se også Kvinner i skogbruket sin egen hjemmeside for nyheter og informasjon.…

INNKALLING TIL MØTE I MUL 15. MARS 2017

moteklubbe
Utval for miljø, utmark og landbruk i Ringebu (MUL) har møte 15. mars. Møteinnkallinga kan du lese HER.

PROTOKOLL FRÅ MØTE I LUM 22. FEBRUAR 2017

moteklubbe
Utval for landbruks-, utmarks- og miljøsaker i Nord-Fron (LUM) hadde møte 22. februar. Protokollen kan du lese HER.

MINST ANTIBIOTIKARESISTENS BLANT NORSKE DYR OG I MAT

gris1
Veterinænrinstituttet skriver på sine nettsider om en ny europeisk rapport på antibiotikaresistens i bakterier fra mennesker, dyr og mat som viser at Norge er…

UTVIKLINGSFONDET I RINGEBU - SØKNADSFRIST 15. MARS 2017

beiterydding rasp web
Det er søknadsfrist 15. mars for å søke støtte fra utviklingsfondet i Ringebu. Du kan søke om følgende tiltak: Nydyrking, rydding av nytt innmarksbeite,…

SKAL LØFTE SUNN OG BÆREKRAFTIG NORSK MAT

potet2
Nofima vil gjennom fire forskningsprogrammer bringe norsk matproduksjon et godt skritt videre med henblikk på sunnhet, bærekraft, trygghet og kvalitet. Økt…

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET I SØR-FRON 13. FEBRUAR 2017

moteklubbe
Formannskapet i Sør-Fron hadde møte 13. februar 2017. Protokollen kan du lese HER.

KURS FOR MATPRODUSENTAR HOS NOFIMA VÅREN 2017

gudbrandsdalsost
Nofima på Ås har mange ulike kurs å tilby produsentar av lokalmat. Er du interessert, klikk deg inn hos Nofima. Illustrasjonsfoto av raudost (Anne Berit…

UTVIKLINGSFONDET I SØR-FRON - SØKNADSFRIST 15. MARS 2017

beitedyr rasp
Det er søknadsfrist 15. mars for å søke om støtte frå utviklingsfondet i Sør-Fron. Her kan du søke om støtte til følgande tiltak: 1. Nydyrking2. Kjøp av…

5,2 MRD BLIR UTBETALT TIL NORSKE BØNDER 1. FEBRUAR

vaaronn ldir
Onsdag 1. februar utbetaler Landbruksdirektoratet om lag 5,2 mrd. kroner i tilskudd til jordbruksforetakene. Søknadene fra august 2016 er grunnlaget for…

PROTOKOLL FRÅ MØTE I LUM 25. JANUAR 2017

moteklubbe
Utval for landbruks-, utmarks- og miljøsaker (LUM) i Nord-Fron kommune hadde møte 25. januar. Protokollen kan du lese HER.

FYLKESMANNEN TILRÅR EKSTRAORDINÆRE UTTAK AV JERV

Jerv fmop
Fylkesmannen har sendt over en tilrådning til ekstraordinære uttak av jerv til Miljødirektoratet. Les saken hos Fylkesmannen i Oppland. Foto: Jerv…

OVERPRODUKSJONSAVGIFTA PÅ MJØLK ENDRA FRÅ 1. JANUAR 2017

milk
Landbruks- og matdepartementet har vedtatt å auke overproduksjonsavgifta på mjølk frå kr 4,20 per liter til kr 4,80. Endringa gjeld frå 1. januar 2017. Les…

KURS I HANDTERING OG BRUK AV PLANTEVERMIDDEL

akersproyte
Norsk Landbruksrådgivning (NLR) Innlandet arrangerer kurs i handtering og bruk av plantevernmiddel fleire plassar utover vinteren/våren. I Midtdalen blir det…

HAR DU ARRANGEMENT SOM DU VIL PUBLISERE I KALENDEREN PÅ MIDTDALSBONDEN.NO?

kalender
Skal du arrangere kurs, møte, studietur eller noko anna av fagleg og/eller sosial art for landbruket, er det mogleg å få publisert det i kalenderen vår. Vi…

ANALYSE AV NORSK MATFORSYNING

potet2
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har laget en rapport med en risiko- og sårbarhetsanalyse for norsk matforsyning. Les hele saken hos Landbruks-…

UTMÅLINGSREGLER FOR TILSKUDD FOR SAU/LAM PÅ UTMARKSBEITE

sau5
Nytt forvaltningssystem for produksjonstilskudd (eStil PT) innføres i 2017. Før systemet tas i bruk må utmålingsreglene for tilskudd til sau/lam på…

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!