ENKLERE Å SØKE MILJØTILSKUDD

jonsokblom
Landbruksdirektoratet lanserer et nytt nasjonalt miljøprogram for jordbruket. Samtidig kommer det nye retningslinjer for regionale miljøtilskudd som skal sikre…

MELKEKVOTER 2019

milk
Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag gjennomført kvotedrøftinger. På bakgrunn av drøftingene har…

PROTOKOLL FRÅ MØTE I MUL 5. DESEMBER 2018

moteklubbe
Utval for miljø, utmark og landbruk i Ringebu (MUL) hadde møte 5. desember. Protokollen kan du lese HER.

STUDIETUR TIL NICE OG NÆRALPENE 28. MARS TIL 2. APRIL 2019

nbs logo
Oppland Bonde- og Småbrukarlag i samarbeid med Yvonne Tonnaer, arrangerer studietur til Nice og næralpene 28. mars – 2. april 2019. Små bruk - Store…

INFORMASJONSMØTE I RINGEBU - NATURTYPEKARTLEGGINGEN 2018

Flomvern Kvitfjell RASP redigert
I forbindelse med naturtypekartleggingen langs Lågen i 2018, inviterer Fylkesmannen i Oppland grunneiere til informasjonsmøte onsdag 5. desember kl. 18.00 i…

LANDBRUKSHELGA 2. - 3. FEBRUAR 2019

Programkomiteen landbrukshelga 2019
Vel møtt til Landbrukshelga 2.-3. februar 2019 på Scandic Hafjell i Øyer! Påmeldinga er opna. For program og påmelding sjå Oppland Bondelag. Programkomiteen:…

NYHETSBREV NR. 4/2018 FRA KVINNER I SKOGBRUKET

kvinner i skogbruket
Kvinner i Skogbruket (KiS) er ute med sitt nyhetsbrev nr. 4 i år. Nyhetsbrevet kan du lese HER. Ellers kan du finne mye interessant stoff på hjemmesida hos KiS…

"EKSTRATILSKUDDET" ETTER TØRKESOMMEREN BLIR UTBETALT 14. NOVEMBER

torke nlr viken 2018
14. november utbetaler Landbruksdirektoratet 310 mill. kroner til 10 000 husdyr- og grønnsaksbønder. Ekstrautbetalingen er en del av avtalen som ble inngått…

INFO OM UTBETALINGSFRISTAR

Nybygg abg
Innovasjon Norge informerer om at tørkeramma bønder kan få utsett frist for gjennomføring av investeringsprosjekt. I dei ekstraordinære forhandlingar mellom…

MANGE SØKNADER OM ERSTATNING FOR AVLINGSSKADE

torke nlr viken 2018
Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor melder om at det har kome 275 søknader frå gardbrukarar i Sør-Fron og Ringebu. Det vil ta noko tid å behandle alle. Målet er…

MENTORORDNING FOR LANDBRUKET I 2019 - PÅMELDING FØR 1. DESEMBER!

seterdag2 09
Er du ung og ny bonde, og kan tenke deg ein mentor i 2019? Da kan du melde deg på innan 1. desember til Norsk Landbruksrådgivning. Det er også behov for…

"KRISEPAKKA" ER VEDTATT

penger
Stortinget vedtok den 25. oktober tiltakene som går fram av ekstraordinær Jordbruksavtale som ble inngått 30. august 2018. For erstatning etter klimabetinget…

REDUKSJON I BRUK AV ANTIBIOTIKA TIL DYR

beitedyr rasp
En ny rapport viser at den europeiske omsetningen av antibiotika til matproduserende dyr ble redusert i 2016. Det europeiske legemiddelverket mener at…

INFORMASJON FRA MATTILSYNET

Default Image
I forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture har Mattilsynet kommet med et informasjonsskriv. Dette kan du lese HER

SPREIING AV HUSDYRGJØDSEL I OKTOBER

gylle
I oktober månad er det høve til å spreie husdyrgjødsel på fulldyrka og overflatedyrka jord, med vilkår om å pløye eller harve, gjødsla ned innan 18 timar etter…

TILSKUDD FRA SKOGBRUKETS RENTEMIDLER 2019

temmer abg
De som vil søke støtte fra de fylkesinntrukne rentemidlene må sende søknad til Fylkesmannen i Oppland innen fredag 16. november 2018. Organisasjoner,…

TRENDER I LANDBRUKET I INNLANDET 2018

forside trendanalyse
Rapporten Trender i landbruket i Hedmark og Oppland 2018 er utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland. Optimisme og pågangsmot…

OPPDATERT NASJONAL JORDVERNSTRATEGI

kornaker1
Stortinget vedtok i 2015 et mål om at den årlige omdisponeringen av dyrka jord må være under 4000 dekar innen 2020. KOSTRA-tallene for 2017 viser at en er nær…

MØTEPROTOKOLL FRÅ MUL 10. OKTOBER 2018

moteklubbe
Utval for miljø, utmark og landbruk i Ringebu (MUL) hadde møte 10. oktober. Les protokollen HER.

NYHETSBREV NR. 3/2018 FRA KVINNER I SKOGBRUKET

Skogplante FMOP
Kvinner i Skogbruket er ute med Nyhetsbrev nr. 3 i år. Dette og mere til kan du lese hos Kvinner i Skogbruket. Foto: Granplante (Anne Berit Grasbakken)

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!